Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Welke condities bepalen de culturele productie van vandaag en hoe deze faciliteren? Waar ligt het potentieel en de problematiek van instituties en hoe kan de kunst deze dynamiseren? Wat kan de kunstenaar betekenen voor een stedelijke transformatie en maatschappelijke transitie, waarvan ook Aalst getuige is?

Vanuit deze vragen loopt Netwerk onder leiding van de nieuwe artistieke directie Els Silvrants-Barclay en Pieternel Vermoortel een transitietraject dat in het najaar van 2017 zal leiden tot een vernieuwde missie, programmastructuur en interne organisatie.

In september 2017 wordt een concreet plan met bijhorend programma bekendgemaakt.

Huidige mission statement

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst is een plek waar beeldende kunst gepresenteerd wordt, in dialoog met andere disciplines. Tentoonstellingen, concerten, performances, film- en videovoorstellingen, lezingen, publicaties, residenties en een documentatiecel situeren de beeldende kunst in een brede en gediversifieerde, artistieke en maatschappelijke context.

Netwerk genereert een specifieke dynamiek vanuit een unieke attitude: flexibel en ad rem inspelend op de specifieke noden van nationale en internationale kunstenaars, curatoren, onderzoekers en bezoekers; institutioneel en weloverwogen op het vlak van presentatie, omkadering en internationale werking.

Kunstenaars uit binnen- en buitenland krijgen zo de mogelijkheid hun werk in optimale omstandigheden te creëren en te presenteren aan een geïnteresseerd publiek. De ruime, gevarieerde en flexibele infrastructuur stimuleert experiment en reflectie, en biedt unieke kansen voor op maat gesneden, alternatieve presentatievormen en een gediversifieerde publiekswerking. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een ecologische werkwijze.

Elk van de presentaties vloeit voort uit een procesmatige werking en is erop gericht bij te dragen tot een nieuwe fase in de ontwikkeling van makers en bezoekers. In dit procesgerichte denken en handelen staat wisselwerking centraal: geen productionele ondersteuning zonder inhoudelijk kader, geen artistieke werking zonder publiekswerking, geen beeldende kunst zonder interactie met andere disciplines, geen internationale werking zonder lokale verankering, en vice versa.

Een stevige inbedding in de stedelijke context van Aalst is even cruciaal als een zinvolle en performante internationale werking. Hierbij ageert Netwerk binnen een Europees conglomeraat van grote en middelgrote steden en de internationale context van de hedendaagse beeldende kunst.