Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

artistiek nieuws

Toekomst Netwerk

Een vernieuwde missie, programmastructuur en interne organisatie

September 2016 — September 2017

Welke condities bepalen de culturele productie van vandaag en hoe deze faciliteren? Waar ligt het potentieel en de problematiek van instituties en hoe kan de kunst deze dynamiseren? Wat kan de kunstenaar betekenen voor een stedelijke transformatie en maatschappelijke transitie, waarvan ook Aalst getuige is?

Vanuit deze vragen loopt Netwerk onder leiding van de nieuwe artistieke directie Els Silvrants-Barclay en Pieternel Vermoortel een transitietraject dat in het najaar van 2017 zal leiden tot een vernieuwde missie, programmastructuur en interne organisatie.

Uiterlijk september 2017 wordt een concreet plan met bijhorend programma bekendgemaakt.