Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

samenwerking

Kunst in Opdracht

Meer dan een Object

Stad Aalst - Netwerk

Mei 2014 — Juni 2017

Stad Aalst en Netwerk werden geselecteerd als één van de vijf opdrachtgevers voor Pilootprojecten Kunst in Opdracht met als thema ‘Meer dan Object’.

 
 

Het piloottraject van Stad Aalst en Netwerk als gezamenlijke opdrachtgever focust op de rol die kunst kan spelen in een context van stedelijke vernieuwing en verandering. Stad Aalst ambieert een achterstand in te halen op het gebied van stedelijke transformatie. De economische basis van de stad is drastisch veranderd en daarmee de ruimtelijke structuur. Ook op sociaal-economisch en demografisch gebied zijn er recent grote ontwikkelingen geweest (immigratie, ‘spoorlijn-migratie’, onderwijs). In het verhaal van stedelijke transformatie dat de Stad Aalst momenteel uitwerkt in een structuurvisie krijgt de Dender een hoofdrol. De Denderzone heeft het potentieel de grootste publieke ruimte van de stad te zijn; de enige die diverse stedelijke ontwikkelingsprojecten met elkaar verbindt; maar een publieke ruimte die zelf (nog) niet ‘betreedbaar’ is. De complexiteit van deze zone met een scala aan functies vormt in dit pilootproject de backdrop voor een scenario dat focust op samenwerking tussen meerdere stadsdiensten en Netwerk.

Samen met bemiddelaar Arno van Roosmalen (Stroom Den Haag) bogen de partners zich over de vraag hoe de stad samen met haar artistieke partner kunst op korte en lange termijn een rol wil geven in de vernieuwing van dit gedifferentieerde gebied.

De uitvoering werd officieel in handen gelegd van kunstenaarsgroep Observatorium uit Rotterdam. De groep bestaat uit de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma en Ruud Reutelingsperger. Sinds 1997 wijden zij zich aan de verbindingen tussen kunst, landschap en maatschappij. Geluidswallen, stadsparken, gevangenissen, kolenbergen, stations, nieuwbouwwijken, snelwegen en industrieel erfgoed maken deel uit van het werkterrein van Observatorium.

Observatorium ontwierp speciaal voor Aalst De Dwarsligger, een drijvende constructie op het water die bij momenten letterlijk kan dwarsliggen en zo linker- en rechteroever verbindt. Op die momenten fungeert het kunstwerk als ontmoetingsplek, een drijvend laboratorium voor ‘verblijf op en aan het water’ dat een sluitsteen vormt van het nieuwe Aalst. Hij is een metafoor voor het koppelen van artistieke en ruimtelijke ontwikkelingen

> Pilootprojecten Kunst in Opdracht op Facebook