Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

workshop

Remainders #1: critical practice workshop

DI 21.02 — VR 24.02 2017

Régis Perray

In het kader van Remainders organiseert het artistiek team van Netwerk een intensieve critical practice workshop met masterstudenten vrije kunsten van LUCA School of Arts Brussel (begeleid door Richard Venlet en Camiel Van Winkel) en kunstenaar Dr. Edgar Schmitz (Goldsmiths, Londen) rond de implicaties van het verplaatsen van een artistiek werk van de studio naar een (institutionele) tentoonstellingscontext.

De tentoonstellingsgeschiedenis en het archief van Netwerk vormen de context en het gebouw de omgeving voor een workshop rond een aantal casestudies en vraagstellingen. Hoe gaat een centrum voor hedendaagse kunst om met zijn geschiedschrijving? Hoe kan werk ageren op een lezing van een historische context en een specifieke setting? Wat heeft de ruimte, het discours en het werk nodig? Wat is het statuut van gerealiseerde projecten als readymade? Kan de kunstenaar in zekere mate de toekomst en het beeld van het verleden van een instelling bepalen? Hoe het heden pointeren doorheen het verleden?

De studenten reageren vanuit hun artistieke attitude op deze vooruitgeschoven materiële en immateriële context. Vanuit deze oefening distilleren ze vervolgens een topic, een ruimte, een artefact of werk waarrond ze een actie voorbereiden die zich in het voorjaar in het Remainders programma inschrijft.

Met Dora Benyo, Marjolein Guldentops, Laura Herman, Pedro Huet Cochofel, Anestis Ioannou, Rokko Miyoshi, Angyvir Padilla, Yoel Pytowski, Frederic Rummens, Edgar Schmitz, Renaat Van Hove, Lien Van Ranst, Andros Zins-Browne, Roos Zuidervaart & Netwerk team.