Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

trip

CBK Zeeland en Be-Part Waregem

i.h.k.v. Façade

ZA 06.10 2012 — 10:00

Façade 2012 is een interregionaal samenwerkingsproject tussen Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, CBK Zeeland en Be-Part Waregem. Centraal staat het begrip 'façade' en de vraag hoe authentiek de façade van een stad is of lijkt te zijn.

De kunstenaars in de tentoonstelling in Netwerk werden geïnspireerd door de façades van de stad Aalst, haar industrie in het centrum, haar ingrijpende stadsvernieuwing. Ze geven elk een antwoord op de volgende vragen: wat schuilt achter de façade? Kan men een bouwwerk begrijpen als een lichaam, waarvan de vensters de ogen zijn en de façade het aangezicht? Hoe verbeeldt architectuur de dromen, de verwachtingen en de angsten van de mens?
Meer info

In Middelburg tekende het CBK zeeland een kunstroute uit met veertien spectaculaire ingrepen in het stadsgezicht. De op de architectuur geënte installaties zijn ingebed in een parallelprogramma dat in gaat op vragen hoe Middelburg als casus exemplarisch is voor de Nederlandse stad van de 21e eeuw. Het geroemde, ‘authentieke’ middeleeuwse stadsgezicht is namelijk een product van de wederopbouw na de bombardementen in wo II.
Meer info

In Be-Part ontwikkelden vier kunstenaars nieuwe creaties rond het begrip 'façades'. Vanuit hun werk ontstonden even zovele variaties op hetzelfde thema, vanuit een architecturale, sculpturale, grafische en psycho-sociologische invalshoek. In de samenwerking werd er gekozen voor een model waarbij elke kunstenaar tegelijk optrad als curator van de bijdrage van een andere kunstenaar. Deze hiërarchische verwarring of strange loop wordt subtiel geaccentueerd in de tentoonstelling.
Meer info

Netwerk organiseert een bustrip om de tentoonstellingen in Waregem en Middelburg te bezoeken.

Programma:
10:00 vertrek Aalst (Netwerk)
10:30 vertrek Gent St-Pietersstation (hoek St-Denijs- en Voskenslaan)
11:00 aankomst Be-Part
12:00 vertrek naar Middelburg
13:45 aankomst Middelburg (broodjeslunch en bezoek)
17:00 vertrek Middelburg (voorziene aankomst Gent: 18:45; Aalst: 19:15)

Inschrijven kan via info@netwerk-art.be of via 053 70 97 73.