Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

event, performance, screening

Alexandra Dementieva / Aernoudt Jacobs / Julia Eckhardt / Ludo Engels / Stefaan Quix / Sergio Merce / Lucio Capece / Jens Brand / Aernoudt Jacobs / Jim Denley / Stevie Wishart / Anne Wellmer / Els Van Riel / Manu Holterbach / Silvia Platzer

Event#04

VR 06.10 2006 — 20:00

doorlopend | tentoonstelling
Alexandra Dementieva / Aernoudt Jacobs

concert, performance
doundo/recycling G
Q-O2 neemt in het muziekleven een specifieke plaats in. Door haar conceptuele uitgangspunten doet zij de grenzen van het traditionele concertcircuit vervagen en vindt zij toegangspoorten tot andere disciplines en nieuwe benaderingswijzen. Het twintigste eeuwse repertoire blijft hierbij wel zijn belang behouden, maar de klemtoon ligt op het zoeken en het nieuwe. Sinds 2006 is Q-O2 dan ook erkend als werkplaats voor experimentele hedendaagse muziek en verwante kunsten.Voor Q-O2 vormt het gedachtegoed van John Cage en de Fluxus-beweging een solide basis waarop het zijn artistieke doelstellingen en aspiraties ent. De draagwijdte en de artistieke relevantie van hun inzichten krijgen pas nu hun volle belang en reiken verder dan de traditionele concertsituatie. Q-O2 neemt afstand van het romantische paradigma dat de uitvoering van muziek een evocatie van gevoelens moet zijn. Muziek is een abstract medium en blijft dat ook in onze benadering ervan. Deze benaderingswijze is op die grond intellectueel maar geenszins elitair. Niettegenstaande de relatieve geslotenheid van de gehanteerde idiomen, streeft Q-O2 in haar aanpak naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid.

doundo/recycling G is een Q-O2-project geïnitieerd door Julia Eckhardt (altviool) en Ludo Engels (opname). Samen bouwden ze gedurende een jaar een klankreservoir op. Alle mogelijke schakeringen in een ‘prepared’ G-toon worden gezocht, gevonden, bespeeld, achter elkaar gezet. Boven-en ondertonen vervreemden soms tot quasi elektronische klanken.
Q-O2 stuurde de opnames vervolgens naar een selectie (klank)kunstenaars met de vraag ze verder te be/verwerken: Stefaan Quix / Sergio Merce / Lucio Capece / Jens Brand / Aernoudt Jacobs / Jim Denley / Stevie Wishart / Ludo Engels / Anne Wellmer / Els Van Riel / Manu Holterbach / Silvia Platzer

De kunstenaars gingen op een zeer eigen manier met de klanken aan de slag: puur elektronisch of met live-instrumenten, als concertcompositie of installatie, met of zonder beeld, geïmproviseerd of uitgeschreven. Door de hedendaagse reproductiemogelijkheden vervaagt de notie van ‘unieke onaantastbaarheid van een muziekstuk’. Julia Eckhardt moest als akoestisch muzikant aanvaarden dat de opname en bewerking van Ludo Engels anders klinkt dan wat ze dacht gespeeld te hebben. Ludo Engels geeft op zijn beurt de opnames uit handen om ze onherkenbaar bewerkt terug te krijgen. De reproductietechnieken maken een internationale ontmoeting met kunstenaars gemakkelijk, zowel geografisch als qua medium en stijl. De opnames werden opgestuurd naar kunstenaars met erg verschillende achtergronden van Argentinië tot Berlijn.

In Netwerk staan voor de eerste keer alle verschillende versies naast elkaar. Zo wordt in de loop van één avond de diversiteit in de benadering van diezelfde toon duidelijk en overzichtelijk.

doorlopend | screening, installatie
Stefaan Quix 'Bruno S'/Three Monochromes
Een film van Stefaan Quix (kleur, 23 min.) soundtrack van Julia Eckhardt, hier in installatieve vorm gepresenteerd.

20:30 | performance, installatie
Aernoudt Jacobs Playground G, 20'
Playground G is een installatie/performance met een aantal modificators, noiseshapers en noisemakers. Ze modificeren het geluid van een altviool (Julia Eckhardt) via verschillende materialen -> water, ijs, klei, glas, lucht en papier. Elk voorwerp heeft twee piezo-elementen, de ene wordt als luidspreker, de andere als microfoon gebruikt.

Deze installatie is ook een onderzoek naar de resonantie van materialen. Elk materiaal heeft een eigen frequentie waarop het begint te resoneren en moduleren. Dit heeft een eigenaardige invloed op het geluid. De bol van klei, bijvoorbeeld, zal het geluid zelfs door de tafel waar hij op ligt geleiden. Papier zal het geluid dan weer veel meer absorberen.

uitvoering: Silvia Platzer (cello)– Aernoudt Jacobs

21:00 | concert
Anne Wellmer Green Piece, 25'
Voor Julia Eckhardt
Green Piece is een performatief concert waarin de muzikant in de ruimte rondloopt op zoek naar de feedbackklanken die ontstaan door deze beweging. De feedback is verschillend in elke ruimte. De toonhoogtes en de snelheid van de feedback zijn afhankelijk van de afstand tussen de microfoon en de luidsprekers. In een grote ruimte kan de kleinste beweging de toonhoogte veranderen, in een kleine ruimte kan het zijn dat je snel van positie en richting moet veranderen om de klank te kunnen beïnvloeden.

Met: Lucio Capece (sopraansax) en Anne Wellmer (electronics)

21:40 | concert
Ludo Engels Unfinished Light, 15'
Ludo Engels besloot om niks aan de ene G-klank toe te voegen en verder in te zoemen op de verschillende onderdelen van die ene klank. Vervolgens vroeg hij aan Silvia Platzer om op een gelijkaardige manier te werk te gaan. Een derde onvoorspelbare klanklaag ontstaat tijdens het samenspelen doordat de klanken elkaar ontmoeten en op elkaar reageren.

met: Silvia Platzer (cello) en Ludo Engels

21:55 | concert
Jens Brand HCATS, 11'
how come – (all the same) – my problem (in G)
for violin & tape / trombone electronics & light

HOW likely is it to do the exact opposite of something?
COMEts can only be seen while they disintegrate.

ALL in all it is unlikely.
THEre is no opposite of anything.
SAME things always differ.

(MY opinion on this always differs as well.
PROBLEMs are like comets.
IN certain moments they don’t vanish because they are too biG).

met: Roel Avonds (trombone), Silvia Platzer (cello) en Jens Brand

22:10 | concert, screening
Els van Riel DOUNDO, 15'
DOUNDO bestaat uit een dialoog die vertrekt vanuit de vraag welke laag je nog zou kunnen toevoegen aan de rijke geluidslagen van de altvioolklanken.
Mijn antwoord is een beeld dat opgebouwd is uit verschillende lagen die alleen zichtbaar worden door lichtveranderingen.
Ik wil op mijn beurt een vraag stellen aan de altviool: raakt mijn beeld een andere gevoelige snaar? De alviool neemt opnieuw het geluid over, verandert het en houdt de dialoog levend.

met: Stevie Wishart (viool), Els van Riel (video)

22:25
Pauze

23:00 | concert
Jim Denley wave/particle, 22'
Ik paste een reeks filters en editings toe om van één geluidsgolf tot kleine geluidspartikels te komen. De analogie met de fysica was steeds in mijn achterhoofd. Vervolgens vroeg ik aan de muzikant (en) om een antwoord te geven op deze 'lezing' en op die manier een derde collaboratieve laag toe te voegen.

met Silvia Platzer (cello) en tape

23:30 | concert
Lucio Capece Fi-Space Filtering, 25'
Ik koos geluiden waarin Julia het materiaal ontwikkelt. De geluiden worden zo geplaatst dat ze meerdere stemmen vormen door het gebruik van verschillende luidsprekers in de ruimte (allen van erg verschillende kwaliteit). De sopraansaxofoon gaat in dialoog met deze fragmenten.

00:00 | concert
Sergio Merce Sobre el nivel del mar, 25'
For tape and one live improviser

Dit stuk ontstond uit de veronderstelling dat er in muziek een plaats is waarin tijd niet bestaat. Terwijl ik over dit idee nadacht, situeerde ik dit niet-temporele moment ergens tussen geluid en stilte. Op het exacte moment waarin ze met elkaar in contact komen.

De opnames werden digitaal gesplitst in de kleinste fragmenten, zodat je bij sommigen het orginele timbre niet meer herkend. Het is geluid dat net tegen de stilte aanschuurt.

De opname bestaat uit twee delen:
De eerste is erg gereduceerd en stil.
Op de tweede, vind je langere stukken met bijna onveranderende geluiden.

00:30 | concert
Manu Holterbach Julia's ecstatic spring phenomenon
Holterbach maakte een film voor de oren. Hij gebruikt materiaal uit de originele opnames van Julia Eckhardt en fieldrecordings die hij maakte tijdens een bergwandeling.