Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

event

Tranche de Vie

Kajsa Sandström & David Bergé / Philippe Beloul / ERG / Opening documentatiecentrum / Andros Zins-Browne

VR 08.10 2010 — 20:30

Naar jaarlijkse gewoonte geeft het event Tranche de Vie de Netwerkresidenties weer zoals ze zijn: levende organismes in verschillende stadia van ontwikkeling. Het event toont praktijken die geëvolueerd zijn van een geïsoleerd proefondervindelijk onderzoek naar het punt waarop de interactie met het publiek essentieel is voor de verdere ontwikkeling.

Centrale actoren zijn dit jaar Kajsa Sandström & David Bergé, met de voorstelling Noted Appearance. De voorstelling vertrekt vanuit een gedeelde fascinatie voor het affect van beelden: fysieke afbeeldingen als foto’s, maar evengoed beelden gevormd door het geheugen, de verbeelding of een performance.

Philippe Beloul presenteert B.I.G. (werktitel), een choreografie waarin hij als een wereldwijze maître de cérémonie een burleske bijeenkomst van uiteenlopende karakters regisseert.

Sinds een tweetal jaar groeide een nauwe band met ERG (Ecole de Recherche Graphique, Brussel), de academie waar o.m. Joëlle Tuerlinckx en Alain Géronnez docenten zijn. Uit de eindejaarstentoonstelling van de masterstudenten Art & médiation worden een aantal werken geselecteerd die op het event worden getoond.

Voor de opening van het documentatiecentrum in Netwerk starten we met een reeks van lezingen en presentaties van kunstenaars, curators en onderzoekers.

Het nieuwe documentatiecentrum biedt extra informatie over de tentoonstellingen in Netwerk. Daarnaast beschikt het over een mooie collectie van boeken en tijdschriften over hedendaagse kunst, toegankelijk voor iedere bezoeker tijdens de openingsuren.

Een eerste lezing in het documentatiecentrum wordt door de Amerikaanse choreograaf en danser Andros Zins-Browne (°1981, New York) gegeven. Zins-Browne studeerde aan Brown University (Providence, 2002), volgde een opleiding in de Trisha Brown Studios (New York, 2002), aan P.A.R.T.S (Brussel, 2006) en doet momenteel onderzoek aan het Post-Academic Institute for Research and Production, Fine Art, Design, Theory (Jan van Eyck Academie, Maastricht). In België werden zijn voorstellingen The Host, Second Life, Neverland, Limewire geprogrammeerd in onder meer het Kaaitheater (Brussel), Vooruit (Gent), STUK (Leuven).

Zins-Browne bespreekt hoe hij het lichaam in zijn choreografieën benadert. Hij gaat dieper in op het concept van het “immateriële lichaam”. In performancekunst wordt het lichaam gebruikt als een metafoor voor het reële. De choreograaf onderzoekt het verdwijnen van het lichaam en van subjectieve ruimtes in de hedendaagse virtuele cultuur als gevolg van de opkomst van internet en nieuwe technologieën. Hij plaatst thema’s als ‘het artificiële’ en ‘het virtuele’ tegenover het reële lichaam. Deze tegenstelling belicht Zins-Browne in de context van de Amerikaanse performance en- body art van de jaren 60’-90’, van de conceptuele lichaamskunst van Chris Burden en Vito Acconci, en van de hedendaagse danscultuur waar de virtuele wereld vragen over nieuwe vormen van identiteit en samenleven oproept.