Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Videoperformance

Dolores Bouckaert & Griet Dobbels

Mind the Gap, the director's cut

in samenwerking met Benny Vandendriessche

ZA 14.05 2011 — 20:30

Dolores Bouckaert, performer, actrice, theatermaakster, en Griet Dobbels, beeldend kunstenares presenteerden eind 2009 de tentoonstelling Mind the Gap in Netwerk. De tentoonstelling was een tussenstadium in een zich continu ontwikkelend project dat vertakkingen kreeg naar video, performance en installaties. Nu presenteren ze het finale resultaat, een videoperformance waarin ze de toeschouwer gidsen door een imaginaire reconstructie van het parcours dat voorafging en volgde op de tentoonstelling.

Pendelaars in de metro van Londen worden elke dag herinnerd aan ‘the Gap’, i.c. het gat dat gaapt tussen perron en metrowagon. Zowel auditief als tekstueel wordt de waarschuwing ‘Mind the Gap’ voortdurend herhaald in de stations, waardoor het welhaast een hypnotiserende werking heeft op de pendelaar en eigenlijk niet langer de werkelijke dreiging verkondigt die schuilt achter die beroemde drie woorden.

Dolores Bouckaert en Griet Dobbels kozen de overkoepelende titel Mind the Gap om hun samenwerkingsproject, waaraan ze sinds 2009 werken, te benoemen. Op een eigenaardige manier is het gat, dat eigenlijk als symbool voor de Leegte of het Niets kan beschouwd worden, zeer ‘aanwezig’ in de kunst, en dit sinds het enigmatische Zwarte Vierkant van Malevitch. Veel kunst doet namelijk de existentiële verwarring ervaren die ontstaat rond het aftasten van het Absolute Niets. De Duitse kunstenaar Anselm Kiefer zei bijvoorbeeld ooit dat Kunst het voortdurend rondcirkelen is rond iets dat onzegbaar is, rond een zwart gat, of een krater waarvan het centrum ontoegankelijk blijft.

In de samenwerking tussen Dolores Bouckaert en Griet Dobbels slaat Mind the Gap uiteraard ook op de kloof die gaapt tussen hen in, tussen de werelden die beiden elke dag scheppen door middel van hun werk. Die kloof is, zoals ze het zelf verwoorden, een niemandsland. Het aftasten van die kloof en het zoeken naar mogelijkheden om het te overbruggen, vormden voor Dolores Bouckaert en Griet Dobbels de uitdaging voor Mind the Gap.

De samenwerking tussen beide kunstenaars kreeg vorm door intense gesprekken, ateliersessies en tentoonstellingsprojecten. De twee zeer verschillende intuïties zorgen voor heel diverse creatieve impulsen. Mind the Gap is zo een uitdijend dialoog zonder finaliteit voor ogen. Uit het één kon en kan altijd weer iets daaropvolgend ontstaan: een performance, een fotoreeks, een collage, een installatie, een reis, een video, een boek, een tentoonstelling, … Door niet voor het compromis tussen twee artistieke visies te kiezen, maar integendeel de visie van de ander te gebruiken als uitdager voor de eigen visie, wordt een ongedwongen en onvoorspelbaar creatief spel mogelijk.

Het toonmoment in Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst en de tentoonstelling in Galerie Jan Dhaese in Gent zijn gecondenseerde presentaties van een aantal denkpistes die beide kunstenaars de laatste twee jaren bezighielden. De voorstelling van een wandeling werd de centrale metafoor voor de zoektocht naar een beter begrip van de ander, en van zichzelf. De solitaire wandeling fungeert als gedachtegenerator: ideeën die ontspruiten bij de kunstenaars zetten zich over naar de in gedachte verzonken toeschouwer. Veel meer dan getuige van de wandeling, wordt het publiek zo participant in de ervaring van de ambigue gevoelens van vereenzaming en verbondenheid. De gedachtestromen die ontstaan tussen de kunstenaars onderling en de toeschouwer kunnen evengoed onmiddellijk weer vervliegen en verloren gaan als ook inspiratie geven voor nieuw gegenereerde denkpistes omtrent het leven. — Tanguy Eeckhout

Meer info op www.duchamps.org, www.grietdobbels.be & www.Jandhaese.be