Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

openingsevent

Aglaia Konrad / Marc De Blieck / Kristien Daem / Karel Breugelmans

ZA 05.04 2014 — 20:00

Opening Aglaia Konrad
Das Haus (ausgestellt)

Opening Marc De Blieck
Standards

+ boekpresentatie Kristien Daem
De publicatie Kodak, T-Max 400 Film 135-36, is een fotohommage van Kristien Daem aan het Van Wassenhove huis, ontworpen door architect Juliaan Lampens. Het kunstenaarsboek werd vormgegeven door de kunstenaar in samenwerking met Luc De Rycke en uitgegeven door MER. Paper Kunsthalle, in co-productie met Netwerk en wordt vergezeld van een speciale editie in de vorm van een dyptiekprint.

+ eenmalige presentatie Karel Breugelmans
Constructie XXIII Hemel – Constructie XXIV Gedachtenlijnen
Uit cederhout puurt Karel Breugelmans vormen die duidelijk verwijzen naar de vroeg-modernistische hoogbouw uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De werken lijken een bepaalde constructivistische kerngedachte te evoceren. Ze vertakken zich volgens eenvoudige modulaire verhoudingen, als een vorm van intuïtief architecturaal denken dat zich niet vertaalt in maquettes maar in monumentale sculpturale volumes. De volumes verwijzen niet naar een specifiek gebouw maar naar een soort abstract vooridee van een toekomstig groot gebouw.

+ Netwerk Museum
Binnen de presentatie onder de noemer Netwerk Museum worden werken van kunstenaars Jelle Clarisse, Lieve D’hondt, Kelly Schacht en Denicolai Simona & Ivo Provoost getoond.

© Karel Breugelmans