Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

groepstentoonstelling

New Reform

Simona Brinkmann / Maria Degrève / Francis Denys / Nico Dockx / Saki Satom / Steve Schepens / New Reform Archief

ZA 11.03 — ZA 15.04 2006

2006 is voor Netwerk een jubileumjaar. Netwerk bestaat dit jaar 25 jaar, en met de presentatie van het tentoonstellingsproject New Reform gaat de 100ste tentoonstelling in. Het is tevens een jaar waarin zowel organisatorische als infrastructurele inspanningen op kruissnelheid komen en hun vruchten afwerpen. Zo wil Netwerk van de gelegenheid van de opening van de nieuwe tentoonstelling gebruikmaken om de renovatie van het gelijkvloers te presenteren. Met de heropening van het café en de grote, nieuwe glaspartij in de voorgevel staat die fase van de verbouwingen in het teken van een verbinding met de buurt en het publiek. De nieuwe tentoonstelling vindt haar aanleiding in een beschouwing van het archief van het voormalige kunstcentrum New Reform. Met als uitvalsbasis Aalst, ontwikkelde New Reform van 1970 tot 1979 een internationaal gerichte werking op het vlak van onder meer performance en conceptuele kunst. Met een gedreven, soms bijna militante aanpak engageerde New Reform zich in een verruiming van het kunstbegrip en in een transformatie van de kunstpraktijk. Zeer vroeg en als één van de weinigen in België bood New Reform een podium aan performance-kunstenaars, aan concrete poëzie, videokunst en experimentele varianten van muziek, theater en film. Meer nog dan een 'kunstcentrum' ambieerde New Reform uit te groeien tot een breder 'centrum voor ideeën', met een voorlichtingsfunctie in de raakvlakken tussen kunst, politiek en maatschappij.

De actuele tentoonstelling New Reform her-evalueert een dergelijke visie. Het (recente) verleden van New Reform stelt nog steeds pertinente vragen aan de kunst- en tentoonstellingspraktijk vandaag. De problematiek die New Reform behandelde, lijkt een bijzondere relevantie te hebben voor een nieuwe generatie kunstenaars. Deze generatie werkt niet alleen vanuit een specifieke omgang met nieuwe en vaak vluchtige of 'time based' media, bovendien durven ze begrippen zoals performativiteit, engagement, geschiedenis en betekenisvorming te (her)beschouwen en te thematiseren. Concreet wordt het werk van actuele kunstenaars zoals Simona Brinkmann, Maria Degrève, Francis Denys, Nico Dockx, Saki Satom en Steve Schepens gecombineerd met reconstructies uit het archief van New Reform. Enkele kunstenaars gaan daadwerkelijk aan de slag met het gegeven van dit archief.