Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

individuele tentoonstelling

Simona Denicolai & Ivo Provoost

ZA 08.03 — ZA 12.04 2008

Consumerism may not be as passive as generally thought. De Certeau suggests that consumers select mediated codes and reuse them for their own purposes, often subverting those intended by the producers: a constant weaving and re-weaving of the experience of every day-life; a creative reinvention of an already given language to fit the dimensions and meanings of an individual’s own life world. (Jean Fisher, 2002)

Ce que tu vois est ce que tu es. (Simona Denicolai & Ivo Provoost)

Met een zekere vanzelfsprekendheid en met het plezier van een milde subversie engageren Simona Denicolai & Ivo Provoost zich in de complexiteit van het leven. Ze gaan om met met de onstabiliteit en de onzekerheid die eigen zijn aan een sociale situatie. Hoewel hun intenties helder zijn – de vastgeroeste codes van het dagelijkse leven openbreken – wordt de precieze uitkomst van hun interventies niet zonder meer vastgelegd. Met een aanstekelijk genoegen springen ze heen en weer tussen een kwetsbare toestand van activistische opwinding en een doorleefd scepticisme ten opzichte van de context waarin hun werk terechtkomt.

[The] constant weaving and re-weaving of the experience of every day-life [and the] creative reinvention of an already given language – zie Jean Fisher hierboven – wordt ingepast binnen the dimensions and meanings of an individual’s own life world. Bij de toeschouwer treedt er daardoor een intieme en subjectieve vorm van herkenning op. Ce que tu vois, est ce que tu es. De emancipatie en de gelijkschakeling van subjectieve visies openen het terrein voor een ontregelde en ontregelende vorm van speculatief (onder)handelen, waarbij passiviteit de enige verliezende optie is.