Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

groepstentoonstelling

Cabinet Reclus / Potential Estate

Simona Denicolai & Ivo Provoost / David Evrard / Ronny Heiremans & Katleen Vermeir / Pierre Huyghebaert / Adam Leech / Vincent Meessen

VR 04.05 — ZA 09.06 2007

Groepstentoonstelling met Simona Denicolai & Ivo Provoost / David Evrard / Ronny Heiremans & Katleen Vermeir / Pierre Huyghebaert / Adam Leech / Vincent Meessen

On écrit en fonction d’un périple à venir et qui n’a pas encore de langage. (Gilles Deleuze)

Nous sommes tous des Caraïbes aujourd’hui dans nos archipels urbains. Peut-être n’y a-t-il pour personne aucun retour possible dans un pays natal, seulement des notes de terrain pour le réinventer. (James Clifford)

Belgium, Wisconsin werd gesticht in de negentiende eeuw, tijdens de emigratiegolf vanuit Europa naar de Verenigde Staten. Het stadje met 1800 inwoners bevindt zich in ruraal gebied en werd destijds door een groep Waalse en Luxemburgse inwijkelingen als vestigingsplaats gekozen, tijdens hun overzeese zoektocht naar betaalbare landbouwgronden. De industriële bloei van het negentiende-eeuwse Wallonië had de huurprijzen voor landbouwgrond tot ongekende hoogtes doen stijgen. Ondernemende pachters werden daarom van overheidswege aangemoedigd om te emigreren naar de Verenigde Staten. Anno 2007 is Belgium, Wisconsin een eerder onbeduidende plek in de Amerikaanse Midwest: van de specifieke historische achtergrond zijn weinig zichtbare sporen gebleven. Maar de naam en de voorgeschiedenis van het stadje opent nog steeds een veld van narratieve mogelijkheden. Als residu van en als voetnoot bij de grote bewegingen uit de negentiende-eeuwse geschiedenis (het ontstaan van België als historische constructie, de toenmalige emigratiepolitiek met zijn onvermijdelijke communautaire gevoeligheden .... ) brengt Belgium, Wisconsin associaties op gang die het lot van de toenmalige inwijkelingen in verbinding stellen met de geopolitieke veranderingen van vandaag.

Belgium, Wisconsin fungeerde als trigger voor een groepsproject dat Vincent Meessen initieerde onder de titel Potential Estate. Na een verkennend bezoek aan de Midwest nodigde hij kunstenaars uit om in los/vast groepsverband te werken rond het idee van de post-space, de post-nationale en post-koloniale ruimte. Het concrete vertrekpunt was het voorstel om als artistieke entiteit in Belgium aan te meren. In aanloop naar een gezamenlijke residentie wil Potential Estate in dialoog treden met de huidige bewoners en onderzoeken of de plek met terugwerkende kracht als een soort geografisch en artistiek niemandsland in kaart gebracht kan worden. Dit onderzoek moet op langere termijn resulteren in een dubbeltentoonstelling op Amerikaanse en Belgische bodem.

De kerngroep van Potential Estate bestaat uit Simona Denicolai & Ivo Provoost, David Evrard, Ronny Heiremans & Katleen Vermeir, Pierre Huyghebaert, Adam Leech en Vincent Meessen zelf. Wat die kunstenaars met elkaar verbindt, is dat hun projecten er voor een groot deel uit bestaan dat ze specifieke situaties opzetten volgens beredeneerde scenario’s. In hun praktijk streven ze ernaar om in te grijpen in het leven van alledag.
Vincent Meessen: As a project Potential Estate wants to favor and enrich a shared concern about artistic practices that link with the politics of life. The daily life is the privileged place where the human subject experiences its own (hi)story. The politics of life offers the conditions of possibility for a subject to reach oneself and rule his own sovereignty (after A. Mbembe). The practice of art could be seen as a particularly appropriated tool for empowering politics of life instead of being subjected to the politics of economy since art, following us, consist today mainly in the tactical framing, organization and naming of irregularities. The politics of life within spaces and the try-out of its contextual re-negotiation is for sure what ultimately gathers us and our guests.

Cabinet Jacotot
De tussentijdse ontwikkelingen van Potential Estate worden in de vorm van een kabinet aan het publiek getoond. Elk kabinet is een open en multidisciplinair platform. Het combineert nieuw en bestaand werk van de kunstenaars uit de kerngroep met bestaand werk van externe kunstenaars en gerelateerde documenten van derden, meer bepaald van grafici, schrijvers en theoretici. Het eerste publieke moment vond plaats onder de titel Cabinet Jacotot. In het Stuk in Leuven werden samples en residu’s getoond van projecten die gerealiseerd werden door Herman Asselberghs, Johan Grimonprez & Dieter Lesage (Lost Nation), Ronny Heiremans & Katleen Vermeir (A.I.R), Ivo Provoost & Simona Denicolai (Umfblyzer, Building Underwood) en David Evrard. De presentatie van de werken gebeurde in samenwerking met de graphicus Pierre Huyghebaert. Het kabinet toonde ook bijdragen van Adam Leech en de schrijver Laurent Flamand, twee personen met wie Vincent Meessen in het kader van Potential Estate telkens een duo-productie realiseerde.

Cabinet Jacotot bracht projecten bijeen die reiken van radicale maatschappelijke experimenten (cfr. Universal Embassy van Vincent Meessen en Tristan Wibault, Building Underwood van Simona Denicolai, David Evrard en Ivo Provoost), tot opvallend private ingrepen (cfr. A.I.R. van Ronny Heiremans & Katleen Vermeir) en interventies in de openbare ruimte (cfr. UMFblyzer – Half Star Hotel van Simona Denicolai & Ivo Provoost). Vincent Meessen: In brief, it means that presented works had a strong focus on the uses (juridical, historical, economical, narrative, let’s say “political at large”) of private and public spaces: apartment, house, embassy, hotel, camp, library, bar, gallery, lobby, urban irregular settlements, public park, border, colony,... are among others places that we have documented, challenged or inhabited as intervention spaces.

Cabinet Reclus: statements
In een volgende fase van het project, Cabinet Reclus in Netwerk, wordt onderzocht hoe de kunstenaars binnen hun eigen praktijk een vertaling kunnen vinden voor de centrale thema’s van Potential Estate: het onderzoek naar het geopolitieke fenomeen van de post-space en de verkenning van de historisch-narratieve context van het stadje Belgium. Naar aanleiding van deze periodiek kozen de kunstenaars ervoor om hun intenties met de volgende statements aan te kondigen.

Vincent Meessen:
Zoals de naam suggereert is Potential Estate geen fysiek territorium dat toegeëigend kan worden, maar een aanzet om een bepaalde, concreet toepasbare vorm van migratie uit te testen. Het format is erg onderhevig aan speculatie. Het staat voor een ‘wij’ zonder oplossing, een parlement zonder gestructureerde werking, een fabriek van aarzelingen, een factual fiction die nog geschreven moet worden. Keep this for future reference.

Adam Leech:
On May 12, 1852, Brussels, Illinois received its first pastor in the person of Father John Molotor, having been sent here by the Bishop of Chicago. He was a young priest and came to Brussels in failing health. During his short life of three months in Brussels he endeared himself to his people. He was the first priest to be buried in Brussels cemetery. The village was named Brussels in memory of their deceased pastor who was a native of Brussels in Belgium.

David Evrard:
Potential Estate can have any form you will judge appropriate. We’ll see tomorrow is the proverbial form of potential estate. It can be a picture or something specific. Potential Estate is more than a high time. Potential Estate is at the same time quite obvious but also keeps an element of strangeness. Potential Estate is an office during closing hours with a cleaning guy in the back.