Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Imogen Stidworthy

Imogen Stidworthy (Verenigd Koninkrijk, 1963) gebruikt de menselijke stem als uitgangspunt in haar werk. Daarbij benadert ze de stem als iets sculpturaal, als ruimtelijke materie die we gebruiken om onszelf fysiek en cultureel te situeren. Met haar installaties, die bestaan uit video, audio, prints en objecten, stelt ze vragen over de manier waarop we een ruimte waarin woorden instabiel zijn, ontbreken of niet functioneren waarnemen of ervaren. Ze gaat daarbij na welke andere inzichten in het zog van deze onleesbaarheid kunnen rijzen, in de context van bijvoorbeeld neurologische of emotionele condities, taalkundige of culturele verschillen.