Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Sonia Si Ahmed & Maya Dalinsky

DI 20.03 — ZO 13.05 2012

De performances van Maya Dalinsky (°1981, US) en Sonia Si Ahmed (°1973, DE/DZ) zijn gebaseerd op een continu onderzoek naar het begrijpen van macht. Macht kan een dynamisch proces zijn: ieder individu is verantwoordelijk voor het bereiken of het behouden van macht. Dus, wat is nodig om hier de leiding in te nemen? Dit werk onderzoekt verschillende mogelijkheden om de impliciete machtsrelatie tussen toeschouwer en performer te transformeren.

Maya Dalinsky en Sonia Si Ahmed zijn twee dansers/choreografen die geïnteresseerd zijn in het observeren van de alomtegenwoordige aard van macht en hoe verschillende dynamische krachten bovenkomen in een zintuiglijke, psychologische of relationele ervaring. De nieuwe creatie, gebaseerd op dans, dramaturgie en performance onderzoekt deze ervaring.