Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Welkom met de hele klas in Netwerk voor een ontdekkingstocht in de wereld van hedendaagse kunst, film en geluid!

Kunsteducatie vormt een essentieel onderdeel bij de persoonlijke ontwikkeling. Het bevordert het individueel creatief denken, waarbij men vaste denkpatronen doorbreekt en daarbij nieuwe ideeën leert generen. Een tentoonstellingsbezoek, workshop, lezing of interactieve rondleiding in Netwerk inspireert en reikt vanuit een ongewoon en boeiend perspectief een breder inzicht op de samenleving aan.

Netwerk neemt hierbij graag de rol op zich als match-maker, elk bezoek wordt zowel inhoudelijk als praktisch gematcht aan de noden en wensen van de groep en begeleid door ervaren en gespecialiseerde gidsen en kunstenaars.
Organiseert uw school een eigen cultuurweek of een groter cultureel project? Neem dan contact op om samen een tof en uniek concept te ontwikkelen.

Schoolprogramma 2016-2017

Kijk, proef, hoor, ruik en voel – kunst, muziek en film.

peuters en kleuters / lager onderwijs / secundair, hoger en volwassenonderwijs / filmaanbod Lessen in het donker / praktische informatie

Peuters en kleuters

1. Op ontdekking met de gids
2. Atelier

1. Op ontdekking met de gids

Samen met de gids ontdekken de peuters en kleuters de kunstwerken via leuke kleine opdrachten en oefeningen waarin hun beeldend geheugen en visuele waarneming worden versterkt. De leerlingen genieten in groep van elkaars fantasie, originaliteit, creativiteit en zelfexpressie.

€ 60 euro
max. 20 lln per gids
duur 1u
1ste, 2de en 3de kleuterklas

2. Atelier

Na een korte rondleiding in de tentoonstelling neemt de kunstenaar de kleuters mee naar het atelier en mogen de handjes vuil worden. Als thema voor dit atelier kan u een keuze maken uit volgende opties: kleuren / emoties / experimenteren met materialen / surprise – laat je verrassen.

€ 100
max. 20 lln per gids
duur 1,5 u
3de kleuterklas

Lager onderwijs

1. Op ontdekking met de gids
2. Atelier
3. Netwerk Estafette

1. Op ontdekking met de gids

Samen met een gids gaan de leerlingen op avontuur doorheen de tentoonstelling. Met speelse opdrachten en oefeningen, waarin hun beeldend geheugen en visuele waarneming worden versterkt, ontdekken ze de kunstwerken en de ideeën van de kunstenaar. De leerlingen genieten in groep van elkaars fantasie, originaliteit, creativiteit en zelfexpressie.

€ 150
max. 20 lln per gids
duur 1,5u

2. Atelier

Samen met een kunstkenner / workshopbegeleider gaan de leerlingen na een interactieve rondleiding zelf creatief en expressief aan de slag. Het thema van het atelier wordt steeds aangepast aan de inhoud van de tentoonstelling. Op een unieke en speelse manier leren de leerlingen over wat hedendaagse kunst is en kan zijn.

€ 150
max. 20 lln per gids
duur: 3u

3. Netwerk Estafette

De regel van 3: kunst-educatie, erfgoed-educatie en beeldende expressie.
Met andere woorden: een rondleiding door netwerk met aandacht voor de tentoonstelling én de historiek van het gebouw en het fabrieksleven, gevolgd door een plezierig atelier. Een kijk op het verleden met linken naar vandaag. Tijdens dit atelier krijgen de leerlingen de tijd om hun impressies van de rondleiding beeldend en creatief te verwerken.
Aangevuld met de interactieve wandeling ‘Kunst in de stad’ wordt dit een mooi gevulde daguitstap waarbij de groep ook een aantal bijzondere plekken en kunstwerken ontdenkt op de rechteroever van Aalst.
Een goede combinatie en balans van ontdekken, luisteren en doen!

optie 1 / rondleiding € 60 (1,5u)
optie 2 / rondleiding + atelier € 150 (3u)
optie 3 / rondleiding + atelier + wandeling € 225 (dagprogramma)
max. 20 lln per gids

5. Kunst in de stad

Graag een buitenprogramma maar niet voldoende tijd voor het volledige programma van de Netwerk Estafette? U krijgt ook de mogelijk om enkel te kiezen voor de interactieve wandeling ‘Kunst in de stad’. Met Netwerk als match-maker wordt deze wandeling met veel plezier op maat van de groep samengesteld.

wandeling € 60 (1,5u)
max. 20 lln per gids

Secundair- Hoger- en Volwassenonderwijs

1. Introductie hedendaagse kunst
2. Rondleiding met gids
3. Atelier
4. Netwerk Estafette
5. Kunst in de stad
6. Studiedag op maat

1. Introductie hedendaagse kunst

De hamvraag: wat is kunst?
De leerlingen krijgen in één lesuur een introductie tot hedendaagse kunst via een reis doorheen de tijd. Wat vond men vroeger van het impressionisme? Wat doet een wc-pot in een museum? Wat is het verschil tussen moderne en hedendaagse kunst?…

Deze sessie vindt plaats op een locatie naar keuze: in Netwerk, in het eigen klaslokaal op school of op verplaatsing, onafhankelijk van de tentoonstellingsperiodes in Netwerk.

op school / verplaatsing: € 80 + vervoersonkosten gids
in Netwerk: € 60 + € 3 pp. toegang
max. 20 lln per gids
duur 1u

2. Rondleiding met gids

De leerlingen maken kennis met hedendaagse kunst via een rondleiding met gids in de tentoonstelling. Hierbij worden ze aangespoord zelf gericht waar te nemen, kritisch na te denken en met elkaar in dialoog te gaan. De leerlingen gaan de uitdaging aan om hun persoonlijke waardering te kennen te geven en hun gevoelens uit te drukken.

Deze rondleiding kan op maat ontwikkeld worden in het kader van verschillende schoolvakken naar keuze, waarbij een link wordt gelegd met de thema’s van de lopende tentoonstellingen.
Bij een bezoek zijn er verschillende aanvullende activiteiten mogelijk: een gesprek met een kunstenaar, een aanvullende workshop of een gepaste documentairefilm.
De kostprijs van uw bezoek is in dit geval steeds afhankelijk van uw wensen. Contacteer publiekswerker Tascha voor meer informatie via tascha@netwerk-art.be of 053 70 97 72.

€ 60
max. 20 lln per gids
duur 1,5u

3. Atelier

Creatief denken is een gezonde attitude die inzetbaar is in elk onderdeel van het dagelijks leven. In deze workshop trainen de leerlingen vastgeroeste denkpatronen te doorbreken. Na een rondleiding in de tentoonstelling gaan ze met de kunstenaar in het atelier zelf aan de slag. Belangrijk hierbij: de focus ligt niet op het resultaat maar op het proces.

€ 150 + € 3 pp.
max. 20 lln per gids
duur 3 uur

4. Netwerk Estafette

De regel van 3: kunst-educatie, erfgoed-educatie en beeldende expressie.
Met andere woorden: een rondleiding door netwerk met aandacht voor de tentoonstelling én de historiek van het gebouw, gevolgd door een plezierig atelier. Een kijk op het verleden met linken naar vandaag. Tijdens dit atelier krijgen de leerlingen de tijd om hun impressies van de rondleiding beeldend te verwerken.
Optioneel kan men kiezen voor het aanvullend namiddagprogramma ‘Kunst in de stad’: een begeleide wandeling doorheen de rechteroever van Aalst, met op de weg speciale aandacht voor enkele verrassende hedendaagse kunstwerken in de openbare ruimte.

optie 1 / rondleiding € 60 (1,5u)
optie 2 / rondleiding + atelier € 150 (3u)
optie 3 / rondleiding + atelier + wandeling € 225 (dagprogramma)
max. 20 lln per gids

5. Kunst in de stad

Is het volledige dagprogramma van Netwerk Estafette te veel maar u komt graag buiten? Dan is er ook de mogelijk om enkel te kiezen voor de wandeling ‘Kunst in de stad’.

wandeling € 60 (1,5u)
max. 20 lln per gids

6. Studiedag op maat

Werkt u rond een bepaald thema of een specifiek onderzoek? Netwerk biedt u graag een artistieke studiedag aan op maat, in de bijzondere setting van de lopende tentoonstellingen.

Lessen in het donker

In samenwerking met de organisatie Lessen in het donker presenteert Netwerk een filmaanbod voor kleuter, lager en secundair. De filmzaal in Netwerk heeft 110 plaatsen, ideaal dus om met verschillende klassen samen naar de film te komen.

€ 4 / leerling

gratis voor leerkrachten

min. 50 lln
max. 110 pers. (lln + lkn)
Lessen in het donker reikt per film een handig lessenpakket aan
Kies hier een film per doelgroep

 
 

 
 

Praktische informatie

Reserveren

Voor een reservatie of meer informatie kan u vrijblijvend terecht bij Tascha Peeters via tascha@netwerk-art.be of 053 709773.

Bij een reservatie via mail mag u alvast uw naam, groepsnaam, adres, telefoonnummer, gewenste datum en tijdstip van het bezoek, type rondleiding, aantal deelnemers en eventuele facturatiegegevens vermelden.

Reserveer minstens 2 weken voor de geplande datum. Indien de reservatie niet kan doorgaan annuleert u deze best ten laatste 7 dagen voor uw bezoek, om annulatiekosten (voor de gids) te vermijden.

Subsidies Canon Cultuurcel


Indien uw school subsidies ontvangt voor een cultureel project van Canon Cultuurcel is er de mogelijkheid om Netwerk op te geven als partner.

Cultuurschakel


Netwerk is een cultuurschakel, een van de culturele bestemmingen die hun deuren openzetten voor scholen. DynamoOPWEG biedt klassen de mogelijkheid om zich gratis, op schooldagen tussen 9:00 en 15:30 en na 18:30, met bus of tram te verplaatsen naar en van Netwerk.

Vragen? Contacteer publieksmedewerker Tascha via tascha@netwerk-art.be of 053 70 97 72.