Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

tentoonstelling

Netwerk Museum

Jelle Clarisse / Lieve D’hondt / Kelly Schacht / Simona Denicolai & Ivo Provoost

ZO 06.04 — ZO 15.06 2014

Binnen de presentatie onder de noemer Netwerk Museum worden werken van kunstenaars Jelle Clarisse, Lieve D’hondt, Kelly Schacht en Simona Denicolai & Ivo Provoost getoond.

Netwerk Museum
Als kunstencentrum heeft Netwerk geen verzamelende functie. In de voorbije 25 jaar werd in het spoor van tentoonstellingen en samenwerkingen met kunstenaars niettemin een aanzienlijk aantal kunstwerken verworven. Deze kunstwerken in hun totaliteit beschouwd, vormen geen verzameling of collectie die vanuit een bepaalde visie wordt samengesteld of waarbinnen een bepaalde vooropstelling volledigheid wordt nagestreefd. De in Netwerk permanent residerende werken kunnen eerder geduid worden als een gestaag groeiende ‘constellatie’ van werken die op een organische manier een tastbaar deel van het geheugen en de identiteit van Netwerk vormen.

Al van bij de eerste Netwerk tentoonstellingen eind jaren ’80 is het de bedoeling om in het artistieke programma, waar en wanneer relevant, restanten van vorige presentaties een plek te geven in het kader van een nieuwe tentoonstellingscyclus. De werken kunnen zich verhouden tot andere werken, tot tijdelijke interventies of tot de thematiek van een nieuwe presentatie. Deze praktijk vormt een constante in het tentoonstellingsprogramma door de jaren heen. Zowel de materiële constellatie van werken als de wisselende presentaties en de ‘mentale ruimte’ waarin ze zich tot de artistieke werking verhouden, wordt geplaatst onder de uitvergrote noemer Netwerk Museum.

In 2010 wordt voor de presentatie van werken uit Netwerk Museum in verbinding met een tentoonstelling(sreeks) een fysieke ruimte geconstrueerd, die in de gang op de eerste verdieping wordt gebouwd. De presentatiebox wordt flexibel ingevuld en ondergaat enkele aanpassingen.