Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Voorgeschiedenis
De organisatie in haar huidige vorm heeft haar wortels in het in 1981 opgerichte onafhankelijk socio-cultureel centrum Netwerk. In een voormalige groothandel in het centrum van Aalst werden theater, dans, literatuur, punkmuziek en jazz geprogrammeerd en werden ook tentoonstellingen georganiseerd. In een ruime regio was Netwerk het enige centrum met een volledig cultureel aanbod tot de opening van het Cultureel Centrum De Werf in 1989. In de vroege jaren ’80 manifesteerden jonge kunstencentra als Netwerk, Vooruit en Limelight zich als dynamische vernieuwers.

In de loop der jaren werd dankzij de herinrichting van het gebouw door architect Eugeen Liebaut een kleine aparte tentoonstellingsruimte geïntegreerd wat de start van Netwerk Galerij betekende. Aan het eind van de jaren ’80 herprofileerde Netwerk zich als een laboratorium voor jong artistiek talent. Vooral als concertplek verwierf het centrum een stevige internationale reputatie. Netwerk Galerij werd begin jaren ’90 verder uitgebreid door de verbouwing van enkele aanpalende huisjes tot intieme tentoonstellingsruimtes. In de periode 1987-2003 werden er ongeveer 85 tentoonstellingen georganiseerd, waarmee Netwerk Galerij een sterke reputatie uitbouwde.

Centrum voor Hedendaagse Kunst
In 2001 werd Netwerk Galerij door de Vlaamse Gemeenschap erkend als centrum voor beeldende kunst. Tegelijk werd Netwerk erkend als een volwaardig (podium)kunstencentrum. Beide erkenningen boden de mogelijkheid om te professionaliseren. In 2002 diende een nieuw onderkomen gezocht en werd de voormalige Passementerie Van Brulle, een leegstaande textielfabriek op de rechteroever van de Dender, aangekocht. In een reeks groepstentoonstellingen genereerden een aantal kunstenaars vruchtbare inzichten in de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw. Eugeen Liebaut ontwierp een kwaliteitsvolle en uitdagende architectuur die maximaal gebruik maakt van de bestaande structuur en zo de herinnering aan het industriële verleden intact liet.

De invoering van het nieuwe Kunstendecreet motiveerde de organisatie tot verdere professionalisering met het oog op het verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle en efficiënte werking die inmiddels heel wat ervaring en waardering verworven had. Netwerk Galerij en Kunstencentrum Netwerk werden gefusioneerd tot een centrum met focus op beeldende kunst. De optelsom van nieuwe huisvesting en herorganisatie resulteerde in een ingrijpende schaalvergroting. In 2005 werd Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst erkend als monodisciplinair kunstencentrum.

Sinds september 2016 werd artistiek directeur Paul Lagring opgevolgd door Els Silvrants-Barclay en Pieternel Vermoortel. Zij leiden momenteel een transitietraject dat zal resulteren in een vernieuwde missie, programmastructuur en interne organisatie. Een concreet plan met bijhorend programma wordt uiterlijk in september 2017 bekendgemaakt.