Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

1. Personen met een mentale beperking

Een kunstenaar bezorgt de hele groep een onvergetelijke dag in Netwerk. Na een rondleiding in de tentoonstelling gaan de deelnemers zelf aan de slag tijdens een creatieve workshop.

2. Personen met een visuele beperking

Een begeleide rondleiding aan de hand van visuele beschrijvingen voor blinden en slechtzienden.

€ 75 per gids
blinde geleide honden toegelaten

3. Personen met een auditieve beperking

Een rondleiding langs de kunstwerken in gebarentaal voor doven en slechthorenden van alle leeftijden. De rondleiding wordt begeleidt door zowel een gids als en een doventolk.

€ 75 per gids
in de grote zaal van Netwerk is er tevens een ringleiding voorzien.
in de tentoonstellingsruimtes kan er gebruik gemaakt worden van de babbelbox

Voor meer informatie, prijzen en reservaties kan u terecht bij publieksmedewerker Tascha via tascha@netwerk-art.be of 053 70 97 72.