Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

externe activiteit

Die van Aalst

hedendaagse kunst uit privé-verzamelingen

VR 29.04 — ZO 12.06 2016

Tentoonstellingen in cc Belgica (Dendermonde), Villa De Olmen (Wieze), Galerie De Vos (Aalst), Galerie EL (Welle), Zebrastraat (Gent).

Het uitgangspunt voor het samenwerkingsproject Die van Aalst is het in beeld brengen van de invloed van de galeries in Aalst tussen 1980 en 2010 op het ontstaan van lokale kunstverzamelingen.
Uit negen van deze verzamelingen werden werken geselecteerd met allemaal een sterke band met één of meerdere van de vroegere galeries.

Openingsevents:

29.04 Zebrastraat
30.04 Huis van Winckel / Villa De Olmen
01.05 galerie C. De Vos / galerie El