Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

individuele tentoonstelling

Lieven De Boeck

Letusbeus

Lieven De Boeck

ZA 15.09 — ZA 20.10 2007

Tentoonstelling van Lieven De Boeck

Het werk van Lieven De Boeck ontwikkelt zich op twee niveaus. Enerzijds toont hij zich een scherp observator van de publieke ruimte die onze dagelijkse realiteit definieert. Daarnaast concentreert hij zich op zijn alles omvattend project the dictionary of space: een woordenboek dat concepten formuleert met betrekking tot architecturale thema's zoals bezetting, toe-eigening, grenzen, territorium, representatie en identiteit. Lieven De Boeck benadert het begrip ‘publieke ruimte’ opnieuw vanuit het individuele, los van de fysieke ruimte die ze inneemt. Hij vraagt zich af hoe relaties tussen twee individuen er tot stand kunnen komen of hoe de relaties tussen de verschillende individuen er vorm krijgt. Het interesseert hem om te zien hoe mensen ruimtes activeren, ­hoe een huis verandert in een thuis ­en hoe een publiek plein een aaneenschakeling van private ontmoetingsplaatsen wordt. Het bestaan van een binnenruimte in de buitenruimte, het bestaan van intieme ruimtes in een openbare plek. Dit individuele is het startpunt van zijn werk.