Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

extra muros symposium

Verbeelding en publiek domein

De mogelijkheden van Kunst in Opdracht

in KVS Brussel

VR 11.12 2015 — 09:15-18:00

Een symposium eorganiseerd door Team Vlaams Bouwmeester, Departement Cultuur Jeugd Sport en Media en Kunstenpunt.

Wat doet kunst in het publiek domein?

Een kunstopdracht in de publieke ruimte is altijd uitdagend. Het vraagt van alle betrokkenen het scherpstellen van de eigen positie, de eigen verwachtingen: wat wil ik hiermee? Wat wil ik zeggen? Wat is hier van belang? Het is verleidelijk om zich te bedienen van clichés: kunst als hefboom, kunst als participatievorm, kunst voor het imago,… Maar gaat kunst niet vooral over verbeelding?

In dit symposium worden de mogelijkheden en valkuilen voor kunst in opdracht in de publieke ruimte ontleed.

In de voormiddag staan vijf parallelle workshops op het programma: deelnemers en experten ontrafelen de zin en onzin van bepaalde clichés, zowel vanuit het perspectief van de opdrachtgever als dat van de kunstenaar en het publiek. De deelnemers maken een keuze uit twee van de vijf workshops. Elk van de workshops start met een inhoudelijke insteek door een expert en wordt gevolgd door een gesprek met de deelnemers.

Met: Pieterjan Gijs (kunstenaarscollectief Gijs Van Vaerenbergh), Thérèse Legierse (bemiddelaar De Nieuwe Opdrachtgevers), Ronald Van de Sompel (curator en voormalig adviseur kunst in opdracht Team Vlaams Bouwmeester), Dirk De Wit (Kunstenpunt), Griet Ivens (bemiddelaar Fondant en directeur CC Ter Dilft, Bornem), Katrien Laenen (Team Vlaams Bouwmeester), Evelien Bracke (curator), Mieke Mels (Mu.ZEE), Stijn Van Dorpe (kunstenaar) en Tom Van Imschoot(criticus, essayist, docent).

> meer info over de inhoud van de vijf workshops.

Programma:

09:15 onthaal met koffie
10:00 introductie door Leen Hammenecker (coördinator Pilootprojecten Kunst in Opdracht)
10:15 workshops sessie 1
11:15 pauze
11:45 workshops sessie 2
12:45 lunch met broodjes (enkel voor de deelnemers aan het volledige programma)
13:15 ontvangst met koffie voor deelnemers aan het namiddagprogramma
13:30 introductie door Chris Keulemans
13:40 keynote: Jeroen Boomgaard (lector Art & Public Space Gerrit Rietveld Academie) biedt in zijn lezing een stevige set van argumenten om een kunstopdracht te geven.
14:00 drie duogesprekken gemodereerd door Chris Keulemans, waarin kunstenaars, bemiddelaars en opdrachtgevers vanuit hun positie reageren op de uitdagingen van kunst in de publieke ruimte.
14:00 duogesprek met kunstenaars Sarah & Charles en Birthe Leemeijer ingeleid door een filmpje met kunstenaar-curator Nico Dockx (pilootproject provincie Antwerpen)
14:35 pauze
14:50 duogesprek met bemiddelaars Nils van Beek en Sara Weyns ingeleid door een filmpje met bemiddelaar Danielle van Zuijlen (pilootproject Tondelier / Stad Gent)
15:25 duogesprek met opdrachtgevers Joris Wijsmüller (wethouder Stadsontwikkeling en Cultuur Den Haag) en Ilse Uyttersprot en Ann Van de Steen (schepenen cultuur en stadsvernieuwing Stad Aalst) ingeleid door een filmpje met opdrachtgever schepen Anniek Nagels (pilootproject Stad Genk)
16:00 presentatie publicatie ‘Meer dan object’ over de Pilootprojecten Kunst in Opdracht door waarnemend Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere en overhandiging van het eerste exemplaar samen met Felix De Clerck (Kunstenpunt) en Christine Claus (Departement CJSM) aan Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.
16:15 slotwoord door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz
16:30 receptie

> volledige programma