Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Paul Deschanel Movement Research Group

MA 07.03 — ZA 12.03 2005
VR 11.03 2005 — 20:30 publieksmoment
ZA 12.03 2005 — 18:00 publieksmoment

De Paul Deschanel Movement Research Group werd opgericht in 2002 door Alexander Baervoets, Heike Langsdorf en Jeroen Peeters. Inzet is bewegingsonderzoek in de brede zin van het woord, waarbij een procesmatige aanpak en uitwisseling met collega-kunstenaars uit verwante disciplines centraal staan. Om het aanvankelijk informele karakter van het bewegingsonderzoek een strakkere vorm te geven en het belang ervan ook theoretisch te omkaderen werd dramaturg Jeroen Peeters uitgenodigd als lid van de kerngroep. Thans heeft het collectief een permanente werking voor reflectie en voorbereiding van concrete projecten, een tweetal per seizoen.

Op de onderzoeksweek bij KC Netwerk in Aalst zal er rond het thema humor en gender gewerkt worden.

Het woord ‘humor’ roept talrijke associaties op, terwijl het binnen de context van artistiek onderzoek eerder als vreemd voorkomt. Het radicale vormonderzoek van het modernisme nam het entertainment-aspect van de (podium)kunsten op de korrel, de huidige generatie van kritische post-conceptuele kunstenaars neemt zichzelf vaak erg serieus – waarbij de pose van dat sérieux weleens verward wordt met artistieke diepgang of kritiek. Wat er ook van zij: alleen al om de genoemde redenen is ‘humor’ een uitdaging voor kunstenaars die zich in het verlengde van deze tradities inlaten met onderzoek.

www.pauldeschanel.be