Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Hans Bryssinck & Diederik Peeters

Zanahoria

MA 30.11 — DO 24.12 2009

Hans Bryssinck & Diederik Peeters realiseerden sinds 2001 tal van projecten op het snijpunt tussen beeldende kunst, performance en theater. Dit gaat van video-performances in de stijl van Los Viernes – onlangs nog te zien in de tentoonstelling Time as Activity – tot theaterproducties, als de voorstelling Chuck Norris doesn’t sleep, he waits… (i.s.m. Danai Anesiadou). Bryssinck & Peeters komen in residentie ter voorbereiding van Zanahoria. Zanahoria handelt over de onophoudelijke slingerbeweging tussen hoopvolle verwachtingen en onvermijdelijke teleurstellingen. Centraal staat de zoektocht naar beelden en hoe die geactiveerd kunnen worden: een proefondervindelijk onderzoek dat zich afspeelt in oost en west, op de grens tussen intuïtie en onwetendheid. Zanahoria geeft verslag over de verraderlijke kloof tussen beelden als voorafspiegeling en beelden als werkelijkheid.