Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Lezing / H.V-H.V.V.

Piet Van Eeckhaut

De advocaat in de 21e eeuw: een zakelijk en gevoelig pessimist?

DO 20.10 2011 — 20:00

Zoals zovele van onze instellingen staat ook justitie onder druk van de maatschappelijke ontwikkelingen. Meester Piet Van Eeckhaut schetst de spanning tussen justitie en de evolutie in onze maatschappij. Met als bijzondere focus de positie van de advocaat in dit gebeuren. Uiteraard volgt na het woord wederwoord.

Meester Piet Van Eeckhaut voorstellen in Aalst is overbodig. Er geboren en getogen, bleef hij na het Atheneum in Aalst en zijn studies (rechten en wijsbegeerte) in Gent, waar hij onder meer een aantal politieke functies vervulde. Uiteraard is hij vooral bekend als advocaat om zijn scherpe intelligentie en oratorisch talent, waardoor hij nog steeds één van de toppleiters in dit land is.

Georganiseerd door HV-HVV, met de steun van VODCA, i.s.m. Netwerk.