Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

sic

SoundimageCulture

Text&Context

ZA 24.09 2011 — 14:00-16:00
ZA 22.10 2011 — 14:00-18:00
ZA 19.11 2011 — 14:00-18:00

Een kunstenwerkplaats richt zich op het ondersteunen van artistieke processen. Deze werking is doorgaans niet publiek. In de context van de expo worden verschillende publieke activiteiten georganiseerd, waaraan het publiek kan deelnemen. Deze bieden de kans om de werking van deze unieke werkplaats te leren kennen.

Pieter Van Bogaert begeleidt deze module, waarin een selectie van teksten wordt bediscussieerd in relatie tot een artistiek project waar tegen over deze tekst zich verhoudt. Artikels van Georges Didi-Huberman, W.J.T. Mitchell, Kodwo Eshun , Bruno Latour e.a. Een reader wordt aangeboden bij deelname.
Voertaal is Engels.

Inschrijven voor deze module kunt u via info@netwerk-art.be