Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

Christelle Fillod & Fabrice Moinet

MA 22.02 — ZO 06.03 2016

Cyclonen, draaiende derwisjen, een tol, de Möbiusband, de fles van Klein, de beweging van de planeten …
The Invisible Landscape is een installatie ontwikkeld vanuit uit een reflectie op beweging, op aantrekkingskracht en op de ellipsen en rotaties van planeten en zonnestelsels, die door hun onophoudelijke beweging een oneindig en onzichtbaar landschap tekenen in het universum.

The Invisible Landscape verkent hoe groot de interactie is tussen een beweging en diens eigen ruimtelijke referentie. De slinger van Foucault belicht deze vraag. In feite is iedere beweging relatief. Als de aarde draait, dan doet ze dat ten opzichte van iets anders; men kan niet spreken van een beweging zonder het definiëren van een referentiekader. Het kader waarin De Slinger van Foucault in een vast vlak schommelt noemt men het inertiaalstelsel. Metingen tonen aan dat verre sterren, in eerste benadering, zich in een vlak verhouden, verwijzend naar de relatieve beweging van de slinger.

Maar hoe moeten we deze relativiteit precies definiëren?
Waarom blijft de ene pendule in het bijzonder stil hangen en bewegen de anderen?
En in het algemeen: hoe kan een andere perceptie in onze ervaring leiden tot een geheel andere interpretatie van het gegeven? Welke realiteiten tonen zich dan?