Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

lezing

Kunst is de kern!

Een interactieve duiding van Michael Oakeshotts esthetica.

een interactieve duiding van Michael Oakeshotts asthetica

DO 18.04 2013 — 20:00 Sessie 1
DO 02.05 2013 — 20:00 Sessie 2
DO 16.05 2013 — 20:00 Sessie 3

Sessie 1: Inleiding: de conversatie van de mensheid en haar stemmen.
Sessie 2 : De kenmerken van poëtische beeldvorming: contemplatie en verrukking.
Sessie 3: Kunst als emancipatie van de praktische (morele) en de wetenschappelijke (functionele) activiteit.

De Brit Michael J. Oakeshott (1901-1990) wordt beschouwd als één van de invloedrijkste denkers van de 20e eeuw. Door zijn loopbaan aan de London School of Economics werd hij voornamelijk bekend als conservatief geschiedfilosoof, rechtsfilosoof en politicoloog. Dat hij naast zijn socio-historisch gedachtegoed ook een esthetische theorie heeft nagelaten, is minder bekend.

Samen met uitgeverij Het Balanseer organiseert Netwerk een reeks interactieve lezingen over Oakeshotts esthetica. Zijn toonaangevend essay The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind (1959) wordt geduid door filosoof Christophe de Landtsheer, die vervolgens een interactieve dialoog tussen panellid Marc Kregting en het publiek op gang zal brengen.

In zijn essay The Voice of Poetry verdedigt Oakeshott kunst als één van de weinige autonome referentiekaders voor onze wereld. Hij gebruikt ‘poëzie’ als koepelterm voor alle kunstvormen: niet alleen woorden, maar ook beelden en klanken kunnen een esthetische ervaring teweegbrengen. Deze ervaring is volgens Oakeshott in wezen onafhankelijk. Kunst fungeert los van idealiserende, sociologiserende of psychologiserende doeleinden. Meer dan andere stemmen (zoals de wetenschappelijke of historische) biedt kunst de mogelijkheid tot verrukking en contemplatie. Hoewel de poëtische stem vaak door andere stemmen gedomineerd wordt, belichaamt zij in haar drang naar emancipatie de gediversifieerde kern van de menselijke ervaring.

Poëzie is geen statisch gegeven: de kunstpraktijk en ons begrip ervan zijn dynamisch en veranderlijk. Oakeshott beklemtoont dat de ‘stem van de kunst’ pas vrij recent hoorbaar is geworden en dat ze zich continu dient te herontdekken wil ze tussen alle andere stemmen hoorbaar blijven. Oakeshotts esthetica mondt echter niet uit in kunstkritiek. Zij is niet moralistisch en beschrijft geen hanteerbare criteria voor ‘goede’ poëzie. Maar waarom kan een theoretische esthetica geen goed uitgangspunt vormen voor een praktische, levendige discussie? Als kunst werkelijk de kern van onze menselijkheid reflecteert, wordt het hoog tijd dat wij zelf die kern gaan herontdekken.

18.04: Sessie 1: Inleiding: de conversatie van de mensheid en haar stemmen
02.05: Sessie 2: De kenmerken van poëtische beeldvorming: contemplatie en verrukking
16.05: Sessie 3: Kunst als emancipatie van de praktische (morele) en de wetenschappelijke (functionele) activiteit

Elke sessie bestaat uit een inleidende tekstduiding door C. de Landtsheer, een panelbespreking en een publieksdebat.

Christophe de Landtsheer (°1960) studeerde filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. In 1985-86 werd hij assistent bij professor Noël O'Sullivan (universiteit van Kingston-upon-Hull) die hem introduceerde in de werken van Michael Oakeshott.
Marc Kregting (°1965) is een Nederlandse dichter, prozaïst en essayist. In verschillende publicaties uitte hij zijn kritiek over kunst, literatuur en samenleving.

The Voice of Poetry werd (nog) niet in het Nederlands vertaald. Belangstellenden kunnen de Engelse versie hier downloaden. De lezing gaat door in het Nederlands.