Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

solo

Yvan Derwéduwé

Netherworld

ZO 26.04 — ZA 13.06 2009 — 14:00
ZO 26.04 2009 — 14:00 Opening

Yvan Derwéduwé maakt werk dat zich volop in het dagelijkse leven positioneert. In Binary Moment (2005) werd de toegang tot de tentoonstelling geregeld door automatische deurpompen. Met wisselende intervallen werden de deuren geopend en gesloten volgens een geprefigureerde logica, die even willekeurig als provocerend leek. Hierdoor moesten toeschouwers hun passage af en toe beleven als een hinderlijke bijkomstigheid. De interventie kon beschreven worden als een doortastende maatschappelijk-poëtische reflectie, niet het minst omdat er nog zoveel domeinen bestaan waar de bewegingen van een individu volgens een binaire logica van 'in' en 'uit' geregeld worden.

In 2003 concentreerde Derwéduwé zich op de schaduwzijde van het Gentse Citadelpark, een gekende plek voor homoseksuele escapades. De kunstenaar legde de nachtelijke transformatie van het park vast op canvas, in de vorm van een alternatief grondplan waarop hot spots oplichtten in blacklight, als referentie naar de meer vertrouwelijke codes van de nachtelijke Netherworld. Voor zijn tentoonstelling in Netwerk verwerkte hij de transgressieve, soms voyeuristische aspecten van zijn toenmalige onderzoek in een viertal nieuwe interventies. Opvallend triviale elementen uit de werkelijkheid (een toilet, het flikkerende licht van een beeldbuis, een computerspel, ...) worden opgenomen in een decor vol potentiële verwijzingen. Elk element speelt in op een geïntensifieerde – om niet te zeggen: esthetische – ervaring van de werkelijkheid, een dubbelzijdig fenomeen dat evengoed plastische als coïtale connotaties kent.