Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

event

Form Follows F***tion 2

Kasia Korczak / Yvan Derwéduwé / Filip Van Dingenen / Zoo Zero

VR 15.05 2009 — 20:00

Form Follows F***tion 2 is het tweede uit een nieuwe reeks events die achtergrondinformatie over de tentoonstellingen brengen. Het programma, opgevat als een extra platform bij drie uiteenlopende solotentoonstellingen, volgt opnieuw invalshoeken die eerder intuïtief dan encyclopedisch zijn.

Opvallend is dat elk van de drie solotentoonstellingen – hoe verschillend ook – verwijzen naar fenomenen waarvan de vervormingen zo veelvuldig zijn dat er een andersoortige, overkoepelende realiteit ontstaat: een specifieke werkelijkheid met een specifieke ‘nagalm’. Of het nu gaat over de nachtelijke transformatie van het Gentse Citadelpark (Yvan Derwéduwé), het zoete droombeeld van de ongerepte natuur in de wereld van de zoo (Filip Van Dingenen) of de artistieke mogelijkheden van een mythisch transnationaal gedachtegoed (Slavs and Tatars); deze fenomenen bestaan niet zonder de vervormende impulsen van onuitgesproken codes, dromen of principes. Daarom willen de kunstenaars meer dan de mythe louter doorprikken. De gemeenschappelijke titel Form Follows F***tion 2 verwijst naar het kritische onderzoek dat ze voeren om de vitale vertakkingen van de boven vermelde fenomenen in kaart te brengen, zonder dat de subjectieve ‘galm’ er volledig uit gefilterd wordt.

Op het programma staan een algemene introductie, lezingen over het werk van Slavs and Tatars, Yvan Derwéduwé en Filip Van Dingenen. De avond eindigt met een screening van Zoo Zero, een cinematografisch curiosum uit 1978 door Alan Fleischer.

Programma

19:00 Diner (€ 5, reservatie verplicht)

20:00 Introductie

20:30 Yvan Derwéduwé
Enter, Escape & Game Over (Nl)
Onuitgesproken codes en authentieke trivia: over de psychologie van een artistieke praktijk.

21:15 Filip Van Dingenen
Zoonation: De Expedities vs. The Archives
Intuïtief omgaan met de mythe van de dierentuin: over de notie van een levend archief.

22:00 Slavs and Tatars (Kasia Korczak)
You Let Us Steal, We'll Let You Live (En)
Brutal ideas versus romantic polemics (or vice versa): over artistieke infiltratieacties en de geromantiseerde, maar vaak verwaarloosde uitwisselingssfeer tussen Slaven, Kaukasiërs en Centraal-Aziaten.

23:00 Zoo Zero
Cinematografisch curiosum uit 1978 van Alain Fleischer met Klaus Kinski en Cathérine Jourdan, over een nachtelijke afdaling in de obscure leefwereld van een gedegenereerde zoo.