Dit is het archief van netwerk-art.be. Sinds september 2017 kan je terecht op netwerkaalst.be.

event, screening, concert, performance

Pieterjan Ginckels / Justin Bennett / Olivier Stévenart / Mieke Lambrigts / Rik Moens / Karel Breugelmans / Aleksander Komarov

Event#11

VR 25.01 2008 — 20:00

doorlopend | tentoonstellingen
Rik Moens / Karel Breugelmans / Aleksander Komarov

doorlopend | screening
Pieterjan Ginckels Stroboscope
Stroboscope bestaat uit een snelle aaneenschakeling van 666 zwarte en witte digitale tekeningen. In Adobe Photoshop werden de 666 unieke tekeningen als layers bovenop elkaar getekend, waarbij de onderliggende tekening als achtergrond voor de volgende fungeert. Een witte tekening wisselt een zwarte tekening af. Met Stroboscope zoekt Pieterjan Ginckels op een heel eigen manier aansluiting met de muziek- en filmwereld. Hij buit zijn beeldend werk uit en maakt het aanpasbaar aan elke situatie. Eerder werd Stroboscope ingezet als echte stroboscooplamp op een rockconcert. Op Event#11 worden de beelden samengeperst in een film van één minuut, die in loop geprojecteerd wordt.

doorlopend
Netwerk Museum
Het Netwerk Museum omvat een aantal werken die kunstenaars sinds het ontstaan van de galerij schonken. Met deze verzameling werden in het verleden steeds wisselende kleine tentoonstellingen opgezet. Op Event#11 neemt Netwerk de draad weer op en worden enkele werken uit het Netwerk Museum getoond.

20:30 | presentatie magazine
Cabinet
Cabinet is een bekroond driemaandelijks magazine over kunst en cultuur dat het verwachtingspatroon gelinkt met woorden als “kunst” en “cultuur” en soms zelfs “magazine” wil doorbreken. Zoals de 17de-eeuwse “kabinetten” waaraan het zijn naam ontleent, is Cabinet even geïnteresseerd in de marges van onze cultuur als in het centrum ervan. Elk nummer biedt een brede waaier van multidiscplinaire inhoud, aangeboden via een variëteit van formaten zoals columns, essays, interviews en kunstenaarsprojecten. Cabinet staat voor een hybridisering van de populaire aantrekking van een kunstperiodiek, de visueel innemende stijl van een designmagazine en de diepgravende attitude van een wetenschappelijk tijdschrift. Tegelijk speels en ernstig, uitbundig en toegewijd, de omnivore eetlust van Cabinet om de wereld te willen begrijpen maakt van elk nummer een waardevol bronnenboek van ideeën voor een ruime groep lezers, gaande van kunstenaars en ontwerpers tot wetenschappers en historici. In een tijd van toenemende specialisering, richt Cabinet de blik naar het oude model van de veelzijdige denker als een nieuw type van magazine voor de intellectueel nieuwsgierige lezer van de toekomst.
Cabinet wordt in België verdeeld via : IMS, Brugge / Sterling Books, Brussels / Art Book, Ghent

21:15 | live soundtrack
Justin Bennett Plays Vertov
Justin Bennett (UK, 1964) geldt als één van de belangrijkste geluidskunstenaars in Nederland. In zijn werk brengt hij de geluiden waarmee we dagelijks omringd worden in kaart. Bennett groeide op in Groot-Brittannië, maar kwam eind jaren tachtig naar Nederland om sonologie te studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en een vervolgstudie te doen aan de Jan van Eyk Academie in Maastricht. Sindsdien woont en werkt hij in Den Haag en Barcelona. Als geluidskunstenaar beweegt Justin Bennett zich veelal buiten het circuit van musea en galeries. Bennett maakt interventies in de openbare ruimte, exposeert in kunstenaarsinitiatieven, presenteert zijn geluidssculpturen in de context van festivals en theaters en bestendigt zijn werk in de vorm van platen, cd's en video's in kleine oplagen. Tijdens Event#11 brengt hij een live filmscore bij The Man with a Movie Camera, het experimentele filmicoon uit 1929 van de Russische regisseur Dziga Vertov.

aansluitend | performance
OLIVIER STEVENART T.S.A.
Olivier Stévenart, Technicien de Surface et Ambassadeur brengt een hommage aan de populaire disc jockey's en hun muziek.

23:00 | concert
Mieke Lambrigts
Geluidskunstenaar Mieke Lambrigts werkt met subtiel gemanipuleerde opnames en klankgeneratoren. Het decoderen en recycleren van geluiden uit de dagelijkse omgeving wordt als uitgangspunt genomen voor de bewerking van opnames. Haar performance bestaat hoofdzakelijk uit het opbouwen, afbreken en verschuiven van verschillende mentale ruimtes. Kwetsbaarheid wordt een sterkte, die door middel van klank de emotie verstilt.